gir

Bakgrund

Genom att i tidig ålder på ett lekfullt och initierat sätt presentera musik för barnen kan vi förhoppningsvis inspirera nya generationer av musiker och lyssnare. Här introduceras instrument för barnen på ett nära och praktiskt sätt men ändå med en fantasifull knorr. 2014 genomfördes ett pilotprojekt av Musikfamiljen i samarbete med förskolor i Husby.

Praktiskt genomförande

– Målgrupp är förskolebarn ca 2-7 år
– 6 musiker besöker enskilt (eller två och två om det är svårt logistiskt) tillsammans med en ”guide” med ca en veckas mellanrum varje förskola/skola som deltar i projektet. Musikern(-na) presenterar under ca 30 minuter sitt instrument tillsammans med guiden och låter barnen bekanta sej med det och även delar av musiken som hör till projektet. Barngrupperna bör helst inte vara större än 20 barn per tillfälle. Mötet med musikerna är upplagt som en ”grundkurs” i hur det är att göra en konsert och att gå på en konsert men förstås även hur instrumentet fungerar och låter.
– Efter barnen mött alla instrument genomförs en konsert med alla medverkande musiker. Konserten sker på Jazzklubb Fasching i Stockholm.
– Instrumenten är fiol, saxofon, sång, gitarr, bas och trummor. Könsfördelningen bland de medverkande musikerna eftersträvas att vara 50/50. De medverkande musikerna är på högsta professionella nivå och kommer ifrån olika genrer. Lisa Rydberg, rikspeleman, fiol, David Stackenäs, improvisationsmusiker, gitarr, Rafael Sida, slagverkare, Elin Larsson, jazzmusiker, saxofon, Lina Nyberg, sångerska och kompositör och Josef Kallerdahl, jazzmusiker och basist.
– Det material som presenteras av hela gruppen musiker är skräddarsytt för sättningen och fokuserar på instrumenten, upplevelser i vardagen, uttryck men även på musikernas och barnens olika personligheter.

Pedagogisk tanke

Genom att tidigt låta barn möta levande musiker och musik ger man dom ett naturligt förhållningssätt till musik. Genom att projicera olika uttryck, personlighet och känslor på instrumenten får man på ett lekfullt sätt barnens uppmärksamhet.
Genom att musikerna är professionella och ekvilibrister inom sitt område får barn och pedagoger (som på nära håll kanske aldrig träffat en musiker) en djup inblick i musikens väsen men även dess praktik.

 

Boka musikfamiljen till din förskolegrupp!